งานมหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากนานาชาติแห่งประเทศจีน 2022 (Sino-Label) วันที่ 4-6 มีนาคม 2022 เขต A อาคารนิทรรศการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน ตำบลผาโจว เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โซนสาระสำคัญ •โซนเทคโนโลยีเฟล็กโซเพื่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ผู้ใช้งานได้ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยโซลูชั่นฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไฮเทค และสร้างสรรค์  •โซนวัสดุฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกระบวนการผลิตฉลากที่ทันสมัย ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าชั้นนำในตลาดด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน •โซนฉลากดิจิตอล รวบรวมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลชั้นนำเพื่อจัดแสดงโซลูชั่นใหม่สำหรับฉลากดิจิตอลเพื่อการผลิตขนาดเล็กและการผลิตสินค้าเฉพาะ •โซนฉลากอัจฉริยะ RFID จัดแสดงเทคโนโลยี RFID ที่มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบันในบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเกือบทุกอุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เครื่องดื่ม เภสัชกรรม และของจำเป็นในชีวิตประจำวัน โซนจะเชื่อมโยงซัพพลายเออร์ที่โดดเด่นที่มาจัดแสดงเทคโนโลยี RFID ล่าสุดและช่วยให้ผู้ประกอบการได้เปลี่ยนผ่านไปยังบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ไฮไลท์งานแสดง 1. สิ่งแวดล้อม โซนวัสดุฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม + เทคโนโลยีเฟล็กโซเพื่อสิ่งแวดล้อม 2. ดิจิทัลไลเซชัน โซนการพิมพ์ฉลากแบบดิจิทัล – ก้าวสู่ยุคการพิมพ์แบบดิจิทัล 3. ความอัจฉริยะ โซน RFID อัจฉริยะ - คว้าตลาด RFID ที่มีศักยภาพ 4. ระบบอัตโนมัติ ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีขั้นตอนหลังพิมพ์ฉลาก ขอบเขตของการจัดแสดงสินค้า • อุปกรณ์พิมพ์ฉลาก (เฟล็กซ์โซ/ดิจิทัล/ออฟเซ็ต/โรตารี ฯลฯ) •RFID (เครื่องแปลง RFID/ เครื่องประกอบฟลิปชิป/ เครื่องพิมพ์รหัส เป็นต้น) •วัสดุการพิมพ์ฉลาก (กาวติด / อินโมลด์ / ฉลากป้องกันการปลอมแปลง เป็นต้น) •ขั้นตอนหลังพิมพ์ฉลากและอุปกรณ์เสริม (การตรวจจับ/ การปั๊มไดคัท/ การแบ่งแยก เป็นต้น) งานมหกรรม 4-อิน-1 ที่ครอบคลุมทั้งการพิมพ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ขนาดงานมหกรรมโดยประมาณ พื้นที่จัดแสดงงาน 140,000 ตารางเมตร ผู้จัดแสดงสินค้า 1,700 ราย 14 ฮอล

งานมหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากนานาชาติแห่งประเทศจีน 2022

เขต A อาคารนิทรรศการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน ตำบลผาโจว เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 4-6 มีนาคม 2022

ต้องมีสำหรับอุตสาหกรรมการติดฉลากระดับพรีเมียม

ทางลัดตลาดตลอดทั้งปี

ต้องมีสำหรับอุตสาหกรรมการติดฉลากระดับพรีเมียม

ทางลัดตลาดตลอดทั้งปี

วิดีโองานแสดง

โซนสาระสำคัญ

  • โซนเทคโนโลยีเฟล็กโซเพื่อสิ่งแวดล้อม: ช่วยให้ผู้ใช้งานได้ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยโซลูชั่นฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไฮเทค และสร้างสรรค์ 
  • โซนวัสดุฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม: ประกอบด้วยกระบวนการผลิตฉลากที่ทันสมัย ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าชั้นนำในตลาดด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
  • โซนฉลากดิจิตอล: รวบรวมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลชั้นนำเพื่อจัดแสดงโซลูชั่นใหม่สำหรับฉลากดิจิตอลเพื่อการผลิตขนาดเล็กและการผลิตสินค้าเฉพาะ
  • โซนฉลากอัจฉริยะ RFID: จัดแสดงเทคโนโลยี RFID ที่มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบันในบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเกือบทุกอุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เครื่องดื่ม เภสัชกรรม และของจำเป็นในชีวิตประจำวัน โซนจะเชื่อมโยงซัพพลายเออร์ที่โดดเด่นที่มาจัดแสดงเทคโนโลยี RFID ล่าสุดและช่วยให้ผู้ประกอบการได้เปลี่ยนผ่านไปยังบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

ไฮไลท์งานแสดง

1

สิ่งแวดล้อม

โซนวัสดุฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม + เทคโนโลยีเฟล็กโซเพื่อสิ่งแวดล้อม

2

ดิจิทัลไลเซชัน

โซนการพิมพ์ฉลากแบบดิจิทัล – ก้าวสู่ยุคการพิมพ์แบบดิจิทัล

3

ความอัจฉริยะ

โซน RFID อัจฉริยะ - คว้าตลาด RFID ที่มีศักยภาพ

4

ระบบอัตโนมัติ

ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีขั้นตอนหลังพิมพ์ฉลาก

ขอบเขตของการจัดแสดงสินค้า

  • อุปกรณ์พิมพ์ฉลาก (เฟล็กซ์โซ/ดิจิทัล/ออฟเซ็ต/โรตารี ฯลฯ)
  • RFID (เครื่องแปลง RFID/ เครื่องประกอบฟลิปชิป/ เครื่องพิมพ์รหัส เป็นต้น)
  • วัสดุการพิมพ์ฉลาก (กาวติด / อินโมลด์ / ฉลากป้องกันการปลอมแปลง เป็นต้น)
  • ขั้นตอนหลังพิมพ์ฉลากและอุปกรณ์เสริม (การตรวจจับ/ การปั๊มไดคัท/ การแบ่งแยก เป็นต้น)

ผู้จัดแสดงสินค้าหลักปี

ติดต่อเรา

ผู้จัดงาน

ติดต่อเรา

Ms. Niki Lam / Ms. Christina Chow
โทรศัพท์:
(852) 2811 8897
อีเมล (ขอเป็นผู้จัดแสดงสินค้า):
plp@adsale.com.hk
อีเมล (ขอเป็นผู้เข้าชมและสื่อมวลชน):
printpack.hkpr@adsale.com.hk