งานมหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากนานาชาติแห่งประเทศจีน 2020 (Sino-Label) วันที่ 4-6 มีนาคม 2020 เขต A อาคารนิทรรศการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน ตำบลผาโจว เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โซนสาระสำคัญ •โซนเทคโนโลยีเฟล็กโซเพื่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ผู้ใช้งานได้ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยโซลูชั่นฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไฮเทค และสร้างสรรค์  •โซนวัสดุฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกระบวนการผลิตฉลากที่ทันสมัย ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าชั้นนำในตลาดด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน •โซนฉลากดิจิตอล รวบรวมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลชั้นนำเพื่อจัดแสดงโซลูชั่นใหม่สำหรับฉลากดิจิตอลเพื่อการผลิตขนาดเล็กและการผลิตสินค้าเฉพาะ •โซนฉลากอัจฉริยะ RFID จัดแสดงเทคโนโลยี RFID ที่มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบันในบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเกือบทุกอุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เครื่องดื่ม เภสัชกรรม และของจำเป็นในชีวิตประจำวัน โซนจะเชื่อมโยงซัพพลายเออร์ที่โดดเด่นที่มาจัดแสดงเทคโนโลยี RFID ล่าสุดและช่วยให้ผู้ประกอบการได้เปลี่ยนผ่านไปยังบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ไฮไลท์งานแสดง 1. สิ่งแวดล้อม โซนวัสดุฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม + เทคโนโลยีเฟล็กโซเพื่อสิ่งแวดล้อม 2. กระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ผู้นำแนวโน้มในตลาดใหม่ของการพิมพ์ดิจิตอล 3. อัจฉริยะ โซนอัจฉริยะ RFID เชิงนวัตกรรม 4. ระบบอัตโนมัติ ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีขั้นตอนหลังพิมพ์ฉลาก ขอบเขตของการจัดแสดงสินค้า •อุปกรณ์การพิมพ์ฉลาก (การพิมพ์แบบเฟล็กโซ / ดิจิตอล/ ออฟเซ็ท/ ลูกกลิ้งเดี่ยว เป็นต้น) •RFID (เครื่องแปลง RFID/ เครื่องประกอบฟลิปชิป/ เครื่องพิมพ์รหัส เป็นต้น) •วัสดุการพิมพ์ฉลาก (กาวติด / อินโมลด์ / ฉลากป้องกันการปลอมแปลง เป็นต้น) •ขั้นตอนหลังพิมพ์ฉลากและอุปกรณ์เสริม (การตรวจจับ/ การปั๊มไดคัท/ การแบ่งแยก เป็นต้น) งานมหกรรม 4-อิน-1 ที่ครอบคลุมทั้งการพิมพ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ขนาดงานมหกรรมโดยประมาณ พื้นที่จัดแสดงงาน 120,000 ตารางเมตร ผู้จัดแสดงสินค้า 1,500 ราย ผู้เข้าชม 85,000 ราย 12 ฮอล

งานมหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากนานาชาติแห่งประเทศจีน 2020(Sino-Label)

เขต A อาคารนิทรรศการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน ตำบลผาโจว เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่ 4-6 มีนาคม 2020

วิดีโองานแสดง 2019

โซนสาระสำคัญ

  • โซนเทคโนโลยีเฟล็กโซเพื่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ผู้ใช้งานได้ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยโซลูชั่นฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไฮเทค และสร้างสรรค์ 
  • โซนวัสดุฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกระบวนการผลิตฉลากที่ทันสมัย ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าชั้นนำในตลาดด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
  • โซนฉลากดิจิตอล รวบรวมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลชั้นนำเพื่อจัดแสดงโซลูชั่นใหม่สำหรับฉลากดิจิตอลเพื่อการผลิตขนาดเล็กและการผลิตสินค้าเฉพาะ
  • โซนฉลากอัจฉริยะ RFID จัดแสดงเทคโนโลยี RFID ที่มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบันในบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเกือบทุกอุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เครื่องดื่ม เภสัชกรรม และของจำเป็นในชีวิตประจำวัน โซนจะเชื่อมโยงซัพพลายเออร์ที่โดดเด่นที่มาจัดแสดงเทคโนโลยี RFID ล่าสุดและช่วยให้ผู้ประกอบการได้เปลี่ยนผ่านไปยังบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

ไฮไลท์งานแสดง

1

สิ่งแวดล้อม

โซนวัสดุฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม + เทคโนโลยีเฟล็กโซเพื่อสิ่งแวดล้อม

2

กระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

ผู้นำแนวโน้มในตลาดใหม่ของการพิมพ์ดิจิตอล

3

อัจฉริยะ

โซนอัจฉริยะ RFID เชิงนวัตกรรม

4

ระบบอัตโนมัติ

ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีขั้นตอนหลังพิมพ์ฉลาก

ขอบเขตของการจัดแสดงสินค้า

  • อุปกรณ์การพิมพ์ฉลาก (การพิมพ์แบบเฟล็กโซ / ดิจิตอล/ ออฟเซ็ท/ ลูกกลิ้งเดี่ยว เป็นต้น)
  • RFID (เครื่องแปลง RFID/ เครื่องประกอบฟลิปชิป/ เครื่องพิมพ์รหัส เป็นต้น)
  • วัสดุการพิมพ์ฉลาก (กาวติด / อินโมลด์ / ฉลากป้องกันการปลอมแปลง เป็นต้น)
  • ขั้นตอนหลังพิมพ์ฉลากและอุปกรณ์เสริม (การตรวจจับ/ การปั๊มไดคัท/ การแบ่งแยก เป็นต้น)

ผู้จัดแสดงสินค้าหลักปี 2019

*รายชื่อบางส่วนโดยไม่เรียงตามลำดับ

งานมหกรรม 4-อิน-1
ที่ครอบคลุมทั้งการพิมพ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

ขนาดงานมหกรรมโดยประมาณ

120,000 ตารางเมตร พื้นที่จัดแสดงงาน

1,500 รายผู้จัดแสดงสินค้า

85,000 รายผู้เข้าชม

12ฮอล

ผู้จัดงาน

ติดต่อเรา

โทรศัพท์

 (852) 2811 8897

ขอเป็นผู้จัดแสดงสินค้า

 plp@adsale.com.hk

ขอเป็นผู้เข้าชมและสื่อมวลชน

 printpack.hkpr@adsale.com.hk