ประมาณการขนาดของการจัดแสดงสินค้า

สิ่งที่น่าสนใจในงาน

1. สีเขียว โซนวัสดุฉลากสีเขียว + เทคโนโลยีเฟล็กโซกราฟีสีเขียว

2. การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ปลุกกระแสตลาดใหม่ของการพิมพ์แบบดิจิทัล

3. อัจฉริยะ สร้างตลาด RFID ที่เปี่ยมศักยภาพ

4. ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีกระบวนการหลังพิมพ์ฉลากที่ปรับปรุงใหม่

ขอบเขตของการจัดแสดงสินค้า

อุปกรณ์การพิมพ์ฉลาก (แบบเฟลกโซกราฟี, ดิจิทัล, โรตารี ฯลฯ)
วัสดุสำหรับพิมพ์ฉลาก (ฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว, ฉลากสินค้าแบบผนึกในแม่พิมพ์, ฉลากอัจฉริยะ ฯลฯ)
อุปกรณ์และบริการตกแต่งฉลาก (การตรวจสอบ, การตัดด้วยแม่พิมพ์, อุปกรณ์เสริม ฯลฯ)

การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้เข้าชมเป็นกลุ่ม

บริษัทท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

การเดินทาง

ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อเรา

ผู้จัดงาน

การจัดงานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกัน

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: (852) 2811 8897

อีเมล (ขอเป็นผู้จัดแสดงสินค้า):plp@adsale.com.hk

อีเมล (ขอเป็นผู้เข้าชมและสื่อมวลชน): printpack.hkpr@adsale.com.hk